Je nám líto, ale zde zobrazené náhledy referencí se Vám nezobrazují. Aktualizujte si svůj Adobe Flash Player prosím.

Důležité informace

Tisk Email

Deformují se profily?

Plastovné profily obecně nejsou staticky pevné, jejich pevnost zajišťuje mohutná pozinkovaná ocelová výztuž.

Deformace mohou nastat v případech:

 • výrobek je bez ocelové výztuže
 • výrobek nemá řádně upevněnou výztuž
 • výrobek obsahuje výztuž jiných rozměrů
 • výrobek je osazen správnou ocelovou výztuží, ale byl deformován nesprávným provedením montáže

Plastová okna jsou příliš těsná, napomáhají tedy k vzniku plísní?

Důvodem pro výměnu starých oken za nová v našem případě plastová či hliníková je fakt, že původní okna jsou ve špatném technickém stavu a hlavně velice špatně těsní. To znamená, že těsnost je jedním z hlavních požadavků. Moderní okno je osazeno sklem s izolační vlastností minimálně K 1,4 W/m2K, ale převažuje K 1,1 W/m2K, stále častěji na teplém dist. rámečku. Naše firma dodává skla K 1,0 W/m2K za ceny skel nižší třídy. Pro srovnání v době, kdy se u nás začala vyrábět plastová okna bylo zasklení K 2,9 W/m2K. Tento obrovský posun výrazně omezil rosení skel.

Dalším prvkem pro zlepšení výměny vzduchu v obytných místnostech jsou mikroventilace, které se stávají nezbytným prvkem moderního okna.

Mikroventilace zajišťuje štěrbinou výměnu vzduchu v daném prostoru. Ale v případě velice nepříznivého počasí řádným uzavřením okna oddělí dokonale vnitřní prostor od venkovního. Obecně platí, že při teplotě obytného prostoru 20 °C a 50% vlhkosti by mělo být rosení minimální. V některých případech se lidé domnívají, že výměnou okna lze odstranit vady staveb.
Například:

 • špatná izolace = vysoká vlhkost.
 • nasákavé panely.
 • tenké obvodové zdi.
 • zúžený profil části obvodových stěn, nejčastěji starší zástavby (špaletová okna).

V těchto případech se v zimních měsících posune rosný bod na vnitřní stranu výše uvedených stavebních vad a zcela logicky vytvoří dlouhodobá vlhkost podmínky pro vznik plísní.

Pro ilustraci vývoj izolačních vlastností PVC profilů a jejich zasklení:

 • po roce 1990 byla izolační vlastnost 3-komorových profilů v průměru K 1,6 W/m2K.

Dvojskla v tomto období měla izolační vlastnost K 2,9 W/m2K.

 • v současné době je díky změnám stavebních hloubek PVC profilů a komorování dosahováno izolační vlastnosti až K 1,1 W/m2K.

Dvojskla mají v dnešní době izolační vlastnost až K 1,0 W/M2K.

Všechny tyto pozitivní změny přispívají ke snížení negativních jevů a zajištění vyššího komfortu prostor osazených těmito okny.


Tepelná izolace

Úspory a ochrana tepelné energie

Izolace - infračervený snímek - plastová okna

V posledních létech stoupají požadavky všeobecně na uspory energií a zamozřejmě i u oken . Ukzauje se že velký podíl ztrát energií u budov jde na vrub oken. U některých typů budov - paneláků mohou tyto ztráty tepla okny činit až 40 -50 % celkových ztrát. Tento fakt se stal výzvou pro konstruktery okenních systémů a jejich snaha vyústila do dnešních vícekomorových systémů s prohloubenou stavební hloubkou. Tepelně izolační valstnosti stavebních materiálů se hodnotí pomocí tzv. koeficientu prostupu tepla U. V případě oken se jedná o Uw. Česká norma pro tento koeficient uvádí, že musí být nižší než 1,8 W/m2K Díky komorovému řešení profilů a jejich celkové konstrukci lze tento požadavek nejen splnit ale i dalece překročit. samozřejmou podmínkou je však i použití přiměřeného zasklení. Dnes je již standardem používat sklo s koevficientem prostupu 1,4 - 1,1 W/m2K.

Funkce jež musí okno od doby svého vzniku splňovat jsou velmi různorodé: Osvětlení, Větrání, Výhled, přitom útlum hlučnosti a minimalizace ztrát tepla, někdy je to i požadavek na odclonění a.j. Přitom okna a dveře hrají důležitou úlohu také v architektonickém ztvárnění budovy a členění fasády. Přitom mohou dát objektu zcela individuální akcent.

Pestré možnosti ztvárnění

Opakem k počtu a stavbě vnitřních komor u okenních profilů, které v konečném důsledku nejsou z venku vidět je tvar a plošná návaznost křídel a rámů, jež jsou již na první pohled patrné. Uspořádání může být plošně přesazené, což je nejčastější varianta, ale může být i plošně polopřesazené, či plošně spojité. Přitom existují i další varianty dané tvarem, tedy zaoblením či zakulacením profilů. Ve všech těchto profilových variantách však vždy musí být zajištěno splnění požadavků na tepelně a zvukově izolační vlastnosti oken.

Počet komor a jejich význam

K charakteristickým znakům plastových profilů patří i jejich vnitřní skladby, tedy i počet komor. Význam počtu komor je především v oblasti tepelného odporu. zjednodušeně by bylo možné tvrdit, že čím více komor, tím větší tepelný odpor a také nižší koeficient prostupu tepla. Není to však zcela přesné. Samozřejmě každá komora jako izolační přepážka zvyšuje odpor vedení tepla. záleží však také na tom jak je komora velká a jak je uspořádána. Obecně také platí , že odpor materiálu samozřejmě vzrůstá s jeho tloušťkou, nebo v případě profilů tady s jejich stavební hloubkou. Je tedy důležité nejen zvyšovat počet komor, ale i stavební hloubku profilů.

V případě GEALANU a jeho systémů je dostatečná možnost výběru. V řadě S 3000 jsou k dispozici při stavební hloubce 62 mm profily se třemi i pěti komorami s koeficientem prostupu Uf= 1,63 - 1,5 W/m2K. Tento rozsah plně vyhovuje normě a většině aplikaci. V pětikomorovém systému s 7000 se středovým těsněním je hodnota Uf= 1,2 W/m2K a v případě varianty pro pasivní domy až 1,0 W/m2K. V případě systému S 8000 jsou k dispozici varianty čtyři a šest komor s Uf= 1,4 W/m2K až Uf= 1,2W/m2K. Přitom je však třeba si uvědomit, že z hlediskatepelných ztrát oknem přece jen větší roli hraje použité zasklení. Plocha skla je prostě vždy větší než plocha rámů a tak by úměrně použitým profilům, měla být volena i zasklení. Dnešní výrobci skla nabízejí již bez, nebo s minimálními příplatky skla o Ug= 1,4-1,1 W/m2K a platí čím větší okna tím důležitější roli hraje sklo. Na druhé straně je potřeba také přihlédnout ke stavu objektu. Naše úvahy by měly asi vypadat jinak v případě rekonstrukce panelového domu a jinak pokud si stavíme dům s vysokými nároky na jeho tepelně izolační vlastnosti.


Bezpečnost

Bezpečnost začíná u profilů

bezpečnost plastových oken

Ve světě který se tak stále mění rostou požadavky na ochranu a bezpečnost. To platí také a zejména pro valstní 4 stěny. Ochrana materiálních a nemateriálních hodnot v domě zavisí také od stupně ochrany jež okna a dveře mohou poskytnout. Díky použití moderních komponentů kování lze realizovat rozsáhle varianty bezpečnosti. Vykované uzavírací plechy pro hříbkovité uzávěry a uzamykatelné kliky podporují dodatečně bezpečnost.


Větrání

Zabránění vzniku plísní

větrání - plastová okna

Kondenzace vlhkosti v obytných místnostech byl pojem dříve neznámý. Před první ropnou krizí, která si vynutila vznik prvních předpisů na ochranu tepla (v Německu od 1.11.1977) se doslova vyhánělo teplo okny ven. Původní okna kladla proudění vzduchu minimální odpor. Všichni si dobře vzpomínáme na stará" paneláková okna" která v létě tak dobře větrala, záclony se příjemně vlnily v letním vánku, ale v zimě jsme nevěděli čím okna obložit, abychom udrželi alespoň trochu tepla v domácnosti. Za tohoto stálého proudění vzduchu se vlhkost v bytě opravdu neudržela. S příchodem oken moderní konstrukce nastal konec "průvanu". Kromě pocitu pohody tuto skutečnost pozná každý majitel nových oken již na prvním účtu za teplo. Náhle se však objevil v domácnostech nový fenomén - kondenzace vlhkosti na zasklení, vznik plísní i zhoršení vnitřního klimatu. Do popředí se dostal význam větrání, jehož úlohou je vlhký vzduch z obytných místností vyměňovat sice s chladnějším, ale podstatně sušším vzduchem z venku

Princip větrání

Snižování vlhkosti není jediným úkolem moderního větrání. Pro uživatele bytu je důležitá určitá kontinuální výměna vzduchu. K tomu je potřeba splnit určitá kritéria

vlhkost a plísně - plastová okna

 • Regulace vlhkosti v bytě
 • Obnova vydýchaného vzduchu
 • Odvedení zápachu a škodlivých látek
 • Regulace teploty
 • Zabezpečení přívodu vzduchu pro případné spalování (sporák, kotel)
 • Způsoby větrání

V podstatě je potřeba rozlišovat dva příčiny větrání.

Přirozené větrání Nucené větrání
Spárové větrání Odvětrávací zařízení
Větrání oknem
Klimatizace
Větrání šachtou

Spárové větrání

spárové větrání - větrání plastová okna

Při tomto způobu větrání je okno z určité části pootevřeno. V případě standardních otvíravě sklopných oken je zpravidla okno sklopeno. Toto větrání je podmíněno působením obsluhy, pokud se ponechá okno dlouhodobě sklopené může dojít i k silnému ochlazení místnosti, ochlazení zdí a velkým ztrátám tepla.

Nárazové větrání

nárazové větrání - větrání plastová okna

Podstatně efektivnější než předcházející způsobe je nárazové vyvětrání místnosti. Okno se na dobu ca 4 - 10 nechá otevřené a přitom se vymění veškerý vzduch v místnosti. Energetické ztráty přitom jsou minimální, ztratí se pouze energie obsažená ve vyměněném vzduchu. zdivo se přitom neochladí.

Příčné větrání

příčné větrání - plastová okna

Příčné průvanové větrání je nejintenzivnější a také nejrychlejší způsob větrání místností. během ani ne 2-4 minut je veškerý vzduch v místnosti vyměněně. Přitom je potřeba jen otevřít proti sobě umístěná okna a dveře.